กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย ” เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต ” และทรงประกอบพิธีสมโภช ” พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย “

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย ” เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต ” และทรงประกอบพิธีสมโภช ” พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย “
ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
     โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา
แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ และคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More