กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ตลาดนัดติดแอร์ กองทัพภาคที่ 2

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัด “ตลาดนัดติดแอร์ กองทัพภาคที่ 2” ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เข้าให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จากปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำ โดยเข้ารับซื้อผลผลิตการเกษตร เปิดพื้นที่หน่วยเป็นตลาดนัด ให้เกษตรกรได้นำผลผลิตมาจำหน่าย และนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย มาจัดจำหน่าย นั้น
     กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดพื้นที่หน่วยจัดโครงการ “ตลาดนัดติดแอร์ กองทัพภาคที่ 2” เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้พี่น้องเกษตรกร โดยมีสินค้าจากเครือข่ายพี่น้องเกษตรกร จัดสินค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย และยังได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 หน่วย มาจัดจำหน่าย ให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูก อาทิ อาหาร ผัก ผลไม้ และอื่นๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 19.00 น. ที่อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR PARK) ค่ายสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
     ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้กล่าวเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน กำลังพลและครอบครัว ได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้า ซึ่งนอกจากที่จะได้ซื้อสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ในราคาที่ประหยัดแล้ว ยังเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร และยังเป็นโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ทางอาชีพ ให้กับกำลังพล และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้อีกทางด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More