กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พบปะทหารใหม่ในรูปแบบ New normal

     พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 พบปะครูฝึก ครูทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 หน่วยฝึกทหารใหม่ บชร.2 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM กล่าวต้อนรับน้องทหารใหม่ เข้าสู่ครอบครัวของกองทัพบก
และการดำเนินการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 6 สัปดาห์ และการฝึกเฉพาะหน้าที่ , สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่จะได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยง , เงินเดือน และการสมัครเข้าศึกษาต่อใน รร.นส.ทบ. เพื่อความก้าวหน้าต่อไป
     พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้หน่วยฝึกทหารใหม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย สั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More