ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่2เปิดการฝึกทดสอบและตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศประจำปี2565

     ที่ ห้องประชุม 4 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินการทดสอบ และตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศ ประจำปี 2565 เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการข่าวของกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 รวมถึงการพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีในการรวบรวมข่าวสารของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานข่าวในภารกิจการป้องกันประเทศ
     ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 2 ภายใต้สถานการณ์การฝึกเดียวกับแผนป้องกันประเทศ เป็นการฝึกปัญหาที่บังคับการเฉพาะสายงานด้านการข่าว ไปตามการฝึกในแผนจักรพงศ์ภูวนาถ ที่กองบัญชาการทัพไทย และกองทัพบกได้ให้แนวทางไว้ โดยทางกองข่าวกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดตั้งกองอำนวยการฝึกทดสอบฯ ห้วงระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคมนี้ เพื่อควบคุมการฝึกจากศูนย์สื่อสารของกองอำนวยการทดสอบฯ ไปยังทุกที่บังคับการต่อไป

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 5 1 1
Views Today : 300
Views Yesterday : 33
Views Last 30 days : 4772
Total views : 245191