ประกาศเชิญชวน

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

4.ประกาศเชิญชวน

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 5
Views Today : 781
Views Yesterday : 320
Views Last 30 days : 8187
Total views : 442795