ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ กรมทหารราบที่ ๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ และ หน่วยขึ้นตรง งานก่อสร้างเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ กรมทหารราบที่ ๖ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

5.ประกาศผู้ชนะ 9 ธ.ค. 63

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 1
Views Today : 288
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5946
Total views : 452057