กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร บก.ทภ.2 ให้กับ ผยย.ทภ.2 กำกับดูแลการซ่อมปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ทภ.2 (บก.ทภ.2) งานย่อย การ ซบร. และรักษาครุภัณฑ์

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More