ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการใน บก.ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) จำนวน 5 รายการ วงเงิน 66,444 บาท (หกหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ดาวโหลด

 

ประกาศ-9-ธ.ค.-63

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 2
Views Today : 442
Views Yesterday : 427
Views Last 30 days : 5921
Total views : 452211