กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.  งานก่อสร้าง เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ ร.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ

งานจ้างแรงงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย ทภ.๒ และ นขต.  งานก่อสร้าง เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ ร.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ

ดาวโหลด

3.ประกาศราคากลาง 29 พ.ย. 63
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More