กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๖

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งบงานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของกองทัพภาคที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โดยใช้กำลังพลของหน่วยกองพันทหารช่างที่ ๒๐๑ กรมทหารช่างที่ ๒ ดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

4.ประกาศเชิญชวน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More