กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.24 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว

     พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทย และกองทัพประชาชนลาว ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
     ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทย – ลาว ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานในระดับต่างๆ ให้มีความเน้นเฟ้นยิ่งขึ้น
     โดยมี​ พันเอก สีปะเสิด บุนปะกอบ หัวหน้ากรมโฆษณาและอบรม กองทัพประชาชนลาว ประธานร่วมฝ่ายลาว พลตรี สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ประธานร่วมฝ่ายไทย เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More