กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประเดิมงานแรกของน้องๆมัคคุเทศก์น้อย มทบ.210 ร่วมต้อนรับพี่บัวขาว และพี่เขม พร้อมพาทัวร์ค่ายพระยอดเมืองขวาง อย่างสนุก มันส์ ครบรส

     มทบ.210 จัดทีมน้องๆ มัคคุเทศก์น้อย ให้การต้อนรับ พี่บัวขาว และพี่เขม พร้อมทีมงานรายการ “Follow Me ถ้าชอบก็ตามมา” ที่ได้เข้าถ่ายทำรายการในตอน 50 ปี เปิดประตูภูพาน ซึ่งรายการ Follow Me เป็นการดำเนินการผลิตสื่อที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหาร ที่ประชาชนสามารถตามรอยการเดินทาง และแฝงความรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น บุคคลสำคัญ หรือโครงการพระราชดำริต่างๆ ในแต่ละพื้นที่
     โดยการดำเนินการในวันนี้หน่วยได้นำน้องๆมัคคุเทศก์น้อยร่วมแนะนำกิจกรรมผจญภัยของแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายพระยอดเมืองขวาง เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ พร้อมพัฒนาศักยภาพในการเป็นมัคคุเทศก์ให้มีประสิทธิภาพ
     จากนั้นน้องๆมัคคุเทศก์ได้เข้าอบรมการแนะนำห้องแสดงพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี เพื่อเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More