ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่บ้านทหารบก ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน

     แม่บ้านทหารบก ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทอดทิ้งกัน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายบรรจง สิงห์เบี้ย อายุ 82 ปี มีอาการเนื้องอกที่แก้มขวา และ นายทักษิณ บุสภา อายุ 56 ปี ผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบ ปัจจุบันผู้ป่วยทั้ง2 ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทานฝีพระหัตถ์และเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ให้กับผู้ป่วย ครอบครัว พร้อมทั้งมอบเจลเเอลกอฮอล์ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 2
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5924
Total views : 452214