กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2564 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 ณ โรงเลี้ยง กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2 พร้อมทั้ง มอบนโยบาย สอบถามความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ อีกทั้งยังเน้นย้ำเรื่องของการเสพสารเสพติดให้โทษแก่ร่างกาย และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More