กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

คลายหนาวให้ชาวประชาชน

     ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นที่เข้ามอบผ้าห่มคลายความหนาวให้กับพี่น้องชาวบ้านผู้สูงอายุ ณ บ้านนาม่วง หมู่ 4 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More