กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีพระราชทาน “ไก่พันธุ์พื้นเมือง

     หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี จัดพิธีรับมอบพระราชทานไก่พันธุ์พื้นเมือง ให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่ชายแดน ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการทหารพันธุ์ดี
     เพื่อให้ประชาชนนำไปเลี้ยงบริโภคภายในครัวเรือน แบ่งปันผลผลิตภายในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลากลางหมู่บ้านขนาดมอญใต้ ม.16 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More