กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ม.3 สร้างเด็กดีด้วยประวัติศาสตร์ ตอบคำถามชิงของรางวัล “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

     พลตรี พรชัย มาหลิน ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง เธียรทอง มาหลิน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารม้าที่ 3 และคณะเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 3
     กล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นให้กับบุตรของข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 3 ณ ห้องประชุมกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้เปิดการ์ตูน เนื้อหาความรักชาติ ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อตอบคำถามชิงของรางวัล ชึ่งได้รับความสนใจจากบุตรหลานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
     พร้อมทั้งมีกิจกรรมจับสลากลุ้นของรางวัล และมอบเงินรางวัลกว่า 98 รางวัล ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุตรหลาน ยังได้เดินเท้ามอบของรางวัล และเงินรางวัลให้กับบุตรหลานที่พักอาศัยภายในค่ายถึงหน้าบ้านพัก เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More