กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนบ้านเฮาชาวยโสธร

     กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 จัดชุดช่างตัดผมของหน่วยร่วมกับส่วนราชการจังหวัดยโสธรในการออกบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนบ้านสะแนน หมู่ 2 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร ตามโครงการจังหวัดยโสธรเคลื่อนที่และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการตลอดจนประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More