กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พี่ทหารมอบจักรยานให้น้องๆปั่นไปโรงเรียน “Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก

     กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ส่งมอบจักรยานให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 4 โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเชือกน้อย, โรงเรียนบ้านขวาว, โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร จำนวน 12 คัน ตามโครงการ “ARMY Bike สานฝันปันสุข กองทัพบก” เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้มีจักรยานปั่นไปโรงเรียน ซึ่งมีคณะ ครูอาจารย์ นำนักเรียนเข้าร่วมรับมอบด้วยความปลาบปลื้มใจ
     ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 กล่าวว่าสำหรับโครงการ Army Bike จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ได้เล็งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อความปลอดภัย ตลอดกับเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษา เพราะบางครอบครัวขาดแคลนไม่มีเงินซื้อให้ลูกหลาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 หลายครอบครัวประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More