กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

น้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงภารกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งมายังสนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ คณะแม่บ้านทหารบก ข้าราชการทหาร ตำรวจ และจิตอาสา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More