กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์พล ภายใต้สถานการณ์โควิด 19

     กองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ดำเนินการตรวจ Rapid Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกำลังพลของหน่วย นายทหาร, นายสิบ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดในห้วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยเหนือกำหนด ให้กำลังพลเกิดความปลอดภัย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการพิทักษ์พล ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในยุคปัจจุบัน โดยกำชับให้ทุกหน่วยยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันโรค ทั้งในระดับหน่วยทหาร และกำลังพลอย่างจริงจังและเข้มงวดต่อไป เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติทุกภารกิจโดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือประชาชน
ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More