กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เมื่อมีภัยเราเข้าช่วยทันที…ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

     กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสาเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับ นาย สุจี ศรีบุญ บ้านเลขที่ 19 ม.13 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเนื่องจากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ เมื่อ 1 ม.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้น

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More