กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ก้าวเพื่อน้อง

     ชมรมวิ่ง ร.23 เชิญชวนมาสมัครวิ่ง “ก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน109 คำขอบพระคุณ “เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและส่งกำลังใจให้กับน้องๆ ค่าสมัครวิ่ง 300 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ต้องการความต่อเนื่องทางการศึกษา .สมัครได้แล้ววันนี้ที่ www.kaokonlakao.com

617

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More