กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน บริเวณบายพาส(เลี่ยงเมือง) เส้นทางนครราชสีมา-ขอนแก่น

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบริเวณบายพาส(เลี่ยงเมือง) ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามแนวทาง “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน”
     กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดตั้งจุดพักรถและจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าหน่วยทหาร และสถานที่สำคัญของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปมคมนาคมที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมาก จำนวน 27 หน่วย 19 จุดบริการ ตั้งแต่ 28 ธ.ค.64 – 5 ม.ค.65 ซึ่งในแต่ละจุดได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อาทิ น้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสา เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางการจราจร เจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ช่างที่จำเป็น อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำหรับโทรศัพท์มือถือ ให้บริการห้องน้ำ และนวดแผนไทยผ่อนคลาย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More