กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผบ.ทบ. ห่วงใยกำลังพล และครอบครัว เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพลพร้อมครอบครัว กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับครอบครัวกำลังพลเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More