กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และอวยพรปีใหม่ ให้กับกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.1

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อรับทราบข้อมูลการฝึกทหารใหม่ พบปะให้โอวาทกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More