กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ท. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

     เมื่อ 16 ธ.ค. 64  พล.ท. กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง ผอ.รมน.ภาค 2 ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จำนวน 2 กลุ่ม ในพื้นที่ ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จว.น.ม. โดยมี ปลัด อบต.สระว่านพระยา, พัฒนาชุมชน อบต.สระว่านพระยา, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ที่ได้รับโครงการ ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร งบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) จาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งกลุ่มได้บริหารจัดการน้ำโดยการกระจายนำ้ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการสูบน้ำจากใต้ดิน กระจายน้ำให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด, กล้วย, ทุเรียน และ ขนุน ทำให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์อย่างมาก ลดต้นทุนในการปลูกพืชได้เป็นอย่างดี ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More