กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวในการปฏิบัติและเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (ลำห้วย) ในพื้นที่ บ.หนองไร่

     เมื่อ 25 พ.ย.64 เวลา 0930 พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวในการปฏิบัติและเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีราษฎรบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (ลำห้วย) ในพื้นที่ บ.หนองไร่ ม.4 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จว.น.ม. ผลการปฏิบัติโดยสรุป คือ 1)ลำห้วยสาธารณประโยชน์ ต้องมีการกั้นแนวเขต ลงหลักฐานให้ชัดเจน เพื่อจัดทำ นสล.ให้ถูกต้อง 2)การเจรจาไกล่เกลี่ยกับราษฎรซึ่งมีที่ดินติดลำห้วย เพื่อขอขยายเขตลำห้วยภายในเดือน ธ.ค.64 3)อำเภอ และอบต. ต้องมีแผนพัฒนาลำห้วย โดยการขุดลอกให้เชื่อมกันทุกสาย เพื่อราษฎรจะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและป้องกันการบุกรุก

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More