กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี ร้อยเอก เบญจพล ชุ่มสูงเนิน เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ร่วมกับ ว่าที่ ร้อยตรี อภินันท์ จันทเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร, นายสรวิชญ์ นพพงษ์ สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ
     ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน รวมจำนวน 10 ทุน จากกองทัพน้อยที่ 2 ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนจะได้รับโดยต่อเนื่องจนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา และเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาพัฒนาตนเองและให้เด็กนักเรียนมีความรักเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุม โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More