กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ี่จังหวัดนครราชสีมา

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ี่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๒ คณะข้าราชการทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐ และเอกชน จิตอาสาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ
     ณ สนามบินกองบิน ๑ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More