กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ศบภ.มทบ.27 นำชุดช่วยเหลือประชาชน ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

      ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 โดย ชุดช่วยเหลือประชาชน จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 และ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือนางสังวาลย์ บุญมุข เกษตรกรในพื้นที่บ้านปากปลาค้าว หมู่ 3 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ลงแขกเกี่ยวข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม จำนวน 14 ไร่ และช่วยลำเลียงขึ้นฝั่ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More