กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการทหารบก ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผ่านระบบ Zoom ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 การจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) และการปฏิบัติตามแนวคิด คือ “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค“ โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่ กองทัพบกให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและให้มีการกักตัว 7 วัน ก่อนการทำหน้าที่ ด้วยการตรวจคัดกรองโควิด( ตรวจ ATK )เพื่อสร้างความปลอดภัยตามระบบการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด(Bubble and Seal) ก่อนรับทหารใหม่ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารทุกหน่วยรับน้องคนเล็กของกองทัพบก หรือทหารใหม่เข้าสู่หน่วย ต้องดำรงความเข้มงวดตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด
     อีกทั้ง ผู้บัญชาการทหารบก ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลค่ายพระยอดเมืองขวาง พบปะพูดคุยกับกำลังพลและครอบครัว เยี่ยมชมโครงการช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ ของหน่วย การดูแลครอบครัวครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/64 โดยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินให้กำลังพลได้บริโภคผักปลอดภัย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้า จากสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันกับ ทหารกองประจำการอีกด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More