กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

น้ำมาอีกรอบ ไม่รีรอ ลงพื้นที่เฝ้าระวัง

ทหาร ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ นำกำลังพล ลงพื้นที่เฝ้าระวัง มวลน้ำไหลหลาก ช่วยพี่น้องประชาชนกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ ผลกระทบ จาก”คมปาซุ” ณ บ้านสะแกเครือ ม.1 บ้านนาท่าลี่ ม.4 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More