กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารพราน 21 เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลเดินเท้าลงพื้นที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับ นาย หนูเตรียม คงทัน (ผู้ยากไร้) ซึ่งมีบุตรชาย เป็นผู้ดูแล ณ บ้านเลขที่ 113 ม.6 บ.นากั้งพัฒนา ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะเราคือทหารพรานที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More