กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

    พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการแก้ไขปัญหา และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ สถานีวัดระดับน้ำ M 7 โดยมี พลตรี สรชัช สุทธิสนธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
    ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากสำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 22 ในการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และจุดที่ท่วมซ้ำซาก จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปยังชุมชนวังแดง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More