กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รอง มทภ.2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.2

พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รอง มทภ.2 กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.8 พัน.2 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการฝึกทหารใหม่ (บอร์ดวอร์ค)จากผู้บังคับหน่วยฝึก และชี้แจง/เน้นย้ำในการฝึกภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมเชื้อไวรัสโควิด 19 กับทหารใหม่ผลัดที่ 1/64 ผ่านระบบ Zoom และ ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเคร่งครัด  ภายใต้มาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More