กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีมอบบ้านประชาชน เฉลิมพระเกียรติ

ผบ.ร.3 พัน.3 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับนาย​ เจริญ​ แสนศรี​ และนาง​ สุพรรณีย์​ อภัยโส ชาวบ้าน อ.บ้านแพง จ. นครพนม โดยมี น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ  นายก อบจ.นครพนม เป็นประธานในพิธี
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More