กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา

ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมมอบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา ให้กับ รร.บ้านนาทอย และ รร.บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาฯ จากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ส่วนแยก สุรินทร์ ร.23 พัน.3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ขยายผลสู่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีอาหารไว้สำหรับบริโภค เสริมสร้างอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More