กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ปลูกป่าชุมชนตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผบ.มทบ.21 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าชุมชน” ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ ประจำปี 64  โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ และดำเนินการปลูกป่า ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จว.นครราชสีมา  เมื่อ 1 มิ.ย.64
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More