ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองทัพบกช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ในสถานการณ์โควิด -19

พัน.ร.11 (ร.16 พัน.2) พร้อมด้วย จนท.เสนารักษ์ พัน.ร.11 ร่วมกับ ปลัด อบต.เมือง ,พัฒนาชุมชน ,นักบริบาลผู้พิการ บูรณาการความร่วมมือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ที่ยากไร้ โดยการมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ครอบครัว และผู้ป่วย โดยเฉพาะ การไม่ประมาทต่อสถานการณ์โรคโควิด -19 และมาตรการป้องกัน ที่จังหวัด และ ศบค. กำหนด และเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่ ม. 2,ม.4 ,ม.6 , ม.7 ,ม.8 ต. เมือง อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 3 6
Views Today : 424
Views Yesterday : 53
Views Last 30 days : 5389
Total views : 447083