ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพความพร้อมศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ณ กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
กองพลพัฒนาที่ 2 ได้รับมอบภารกิจจัดตั้งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ที่ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติอื่นๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน  โดยได้บูรณาการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกต่างๆ ส่วนราชการ พลเรือน องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมสูงสุด และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 8 8
Views Today : 132
Views Yesterday : 680
Views Last 30 days : 9084
Total views : 414478