ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจสภาพความพร้อมศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ณ กองพลพัฒนาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
กองพลพัฒนาที่ 2 ได้รับมอบภารกิจจัดตั้งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน ที่ประสบภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติอื่นๆ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน  โดยได้บูรณาการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกต่างๆ ส่วนราชการ พลเรือน องค์กรภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมสูงสุด และสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน  เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 8
Views Today : 586
Views Yesterday : 313
Views Last 30 days : 6871
Total views : 445869