กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหาร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19

เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 นาฬิกา พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรหม ประธานกรรมการตรวจเลือก ให้การต้อนรับ และชี้แจ้งดำเนินการตรวจเลือกฯ พร้อมทั้งนำคณะตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกตามลำดับขั้นตอน
 
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อำนวยความสะดวกให้ทหารกองเกินและญาติที่พักคอย ประชาสัมพันธ์การร้องขอเข้ากองประจำการ รวมถึงสิทธิต่างๆที่จะได้รับหลังจากเข้าประจำการ ทั้งยังให้บริการตัดผมฟรีกับประชาชนอีกด้วยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 นาฬิกา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More