กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เดินทางทางไกลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเดินทางไกล

     พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยกำลังพล ลูกจ้าง พนักงานราชการ ในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เดินทางทางไกลเพื่อ ได้ฝึกความอดทน พัฒนาขีดความสามารถการเดินทางไกล และทั้งศักยภาพด้านร่างกาย ซึ่งจะต้องช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการฝึก และดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกัน ตลอดการเดินทาง เพื่อเป็นกระตุ้น การเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้วิชาทหารเบื้องต้นนอกเหนือจากการฝึกในที่ตั้ง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล -หน่วย ความเป็นผู้นําและความสามัคคี  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More