กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อให้รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ทหารกองประจำการที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ

     พลตรี กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อให้รับทราบสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว ทหารกองประจำการที่เสียสละเข้ามารับใช้ชาติ และตอบสนองภารกิจของกองทัพในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว ของพลทหาร สุรินทร ป้องคำสิงห์ สังกัด กองทัพเรือ สืบเนื่องจากปัญหาที่อยู่อาศัย โดยมีนักศึกษาฝึกงานจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสี ร่วมรับฟังและกิจกรรมร่วม เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในห้วงที่มาฝึกงานในหน่วยทหาร ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป ณ บ้านหนองช้างตาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More