กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

กันยายน 2, 2021

กองทัพภาคที่ 2 รับซื้อลองกองจากแดนใต้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 รับมอบลองกองที่ขนส่งมาจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More