Archive - 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายขับเคลื่อนเคลื่อนกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พลโท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ และสนับสนุมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมแถลงข่าวการเชิญร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์ และสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดยมี พลตรี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในห้วงวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 โดยมี พลโท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ประชุมติดตามการพัฒนาและพื้นฟูพื้นที่ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

     พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราช 904 วปร. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ประชุมติดตามการพัฒนาและพื้นฟูพื้นที่ลำตะคอง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดบ้านเอือด จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 และคุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง พร้อมด้วย พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 วัดทองนพคุณ ประธานฝ่ายสงฆ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เดินสายตรวจเเยี่ยมจุดบริการและหน่วยทหารในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านเขาพระวิหาร

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 3
Views Today : 290
Views Yesterday : 150
Views Last 30 days : 7376
Total views : 441984