กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Monthly Archives

พฤศจิกายน 2017

พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2…

     พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เตรียมการเพื่อรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูแล้งที่จะมาถึงและห้วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว…

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ประจำปี 2560

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561 ที่ได้ทำการแข่งขันในแต่ละสถานีการฝึก…

กกล.รส.จว.ศรีสะเกษ จัดกำลังพลร่วมพิธีแจกผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่…

เมื่อ 30 พ.ย.60 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ศรีสะเกษ โดย ร้อย.รส.ที่ 1 ป.6 พัน.106 จัด กพ.ร่วมพิธีแจกผ้าห่มกันหนาว โครงการ "ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18" จำนวน 800 ผืน ณ…

กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกตีข้าว

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกำลังจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย (มณฑลทหารบกที่ 27)

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2…

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 2…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายกองทัพไทย…

     การแข่งขันกีฬามิตรภาพ ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย…

พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและให้โอวาททหารใหม่…

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกและให้โอวาททหารใหม่ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3…

กกล.รส.จว.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรม “ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน “

    ทหาร ร่วมกับ ชาวบ้าน จิตอาสา ภาคราชการ ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ที่แปลงนาบ้านกุดกระสู่ใต้ ตำบลเก่ากลอย…

กกล.รส.จว.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

พ.อ.พรหมวิศเนตร สัตถาผล  ผบ.กกล.รส.จว.ศ.ก.  ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More