Author - ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

นอง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่บุตร ธิดา ของกำลังพลในส่วนของ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ ของ กอ.รมน.ภาค 2

     พลโท ธรากฤต ทับทองสิทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนไทยอาสาป้องกันชาติ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.๒ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถส่งสิ่งของที่ได้รับบริจาค...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.๒ เปิดศูนย์รับบริจาคและส่งต่อความช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

     พลโท วิชัย แชจอหอ แมทัพภาคที่ ๒ เปิดศูนย์รับบริจาคและส่งต่อความช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.๒ จัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๐

     พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้ เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกองทัพภาคที่ ๒ ตามยุทธศาสตร์การปรองดอง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิด ผช.ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ ๒

     พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมงานด้านการส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ ๒ โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการ

     พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ. ๒/ประธานกรรมการ พมพ.ทภ.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ”

     พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน “โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ” โดย หน่วย กรมทหารราบเฉพาะกิจที่ ๓ ร่วมกับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มทภ.2 ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมา แผนการพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งทรงดำรงพระยศร้อยเอก เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ ได้นำเฮลิคอปเตอร์ ทรงตรวจเยี่ยม ทรงวางแผนการรบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดแสนสุข

     พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา – ฝังลูกนิมิต พระอุโบสถวัดแสนสุข โดยมี พลตรี สมชาย...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 267
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6055
Total views : 444910