กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

หน่วยทหารลงพื้นที่ฝึกภาคสนาม พร้อมจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ลงพื้นที่ทำการฝึกภาคสนาม พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร โดยรับซื้อพืชผักสวนครัวจากจากนางนวลจันทร์ ทองงาม และ นายทรงกรด ศรีธาดา เกษตรกร บ้านถ้ำกลองเพล หมู่ 5 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เพื่อนำมาประกอบเลี้ยงให้กำลังพลส่วนรับการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ เกษตรกร ในการเพิ่มรายได้ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่นะบาด covid -19
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More