กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 70

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่มีความประสงค์มอบเงินสดสนับสนุน จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน), บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และ บริษัท พาวดูแรนซ์ มอบเครื่องดื่มพาวดูแรนซ์ จำนวน 150 ลัง (3,600 ขวด) ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ขอรับการสนับสนุนในการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2564 แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวขอบคุณที่ทั้ง 3 บริษัท ได้อนุเคราะห์และความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More